Hem » Tekniska innovationer som stått tidens tand
turned-off gray CRT TV on table

Tekniska innovationer som stått tidens tand

by Jens Engblom

I början av förra året förutspådde branschexperter vad som kunde tänkas bli de viktigaste tekniktrenderna på IT-avdelningarna år 2023. I ekonomiskt dystra tider som kantas av lågkonjunktur ansåg man att automatisering var en möjlighet för företag att spara och effektivisera. Man förutspådde också att molnleverantörer skulle börja nischa sig alltmer mot specifika branscher. Detta då många sektorer efterfrågat en egen, klar och anpassad lösning. Avslutningsvis förutspådde man att maskininlärning, d.v.s. att öva upp program att utföra olika uppgifter skulle få alltmer utrymme. I det här inlägget blickar vi bakåt och kikar på tekniska innovationer som har stått tidens tand.

Från enarmad bandit till sofistikerad slot

Moderniseringen och utvecklingen av den enarmade banditen till dagens sofistikerade slots har gått hand i hand med utvecklingen av casinobranschen i allmänhet. På lite mer än 20 år har branschen rört sig från enbart landbaserade anläggningar till online-baserade plattformar som erbjuder samma och/eller liknande utbud av spel, med den enda skillnaden att de är digitala snarare än manuella. Den enarmade banditen ska ha uppfunnits år 1898 i San Fransisco av Charles August Fey. Det dröjde emellertid nästan 100 år innan uppfinningen korsade Atlanten. Den ursprungliga maskinen förlitade sig på ett enkelt mekaniskt system som redan var automatiserat och kunde generera vinster. På 60-talet ägde en väsentlig utveckling rum tack vare ny teknik som gjorde att ljud och bild införlivades i slots och utbetalningar automatiserades. Därefter har utvecklingen gått i raketfart och i digitaliseringens anda. Den enarmade banditen har därmed undvikit att bli obsolet och fortsatt vara relevant som ett populärkulturellt fenomen och ett självklart inslag i spelbranschen.

Från telefon till smartphone

five assorted-brand wireless phones on desk

Människor har i alla tider velat kommunicera med varandra, oavsett om det varit med hjälp av telegram, röksignaler eller morsekod. En av de viktigaste tekniska innovationerna som möjliggjort kommunikation och som är högaktuell än idag är telefonen. Denna apparat som omvandlar elektriska signaler till ljud har gjort att människor kunnat prata med varandra trots att de befunnit sig på olika platser. Alexander Bell fick patent på den första telefonen år 1876. Patentet blev dock sedermera omstritt eftersom man i efterhand, på 2000-talet närmare sagt, fastställt att den som uppfunnit telefonen egentligen var italienaren Antonio Meucci. Telefonen välkomnades av människor över hela världen, inte minst av svenskarna.

Mellan 1880–1885 blev exempelvis Stockholm både den telefontätaste och telefonrikaste staden i världen. Telefonen har legat till grund för dagens smartphone som i sin tur bygger på mobiltelefonen. Till skillnad från telefonen använder mobiltelefoner radiovågor för att sända och ta emot information. Tekniken har sedermera gått från GSM (ett gemensamt system för hela Europa) och sedan smart där man förlitar sig på 3G, 4G och 5G för allt större kapacitet för dataöverföring. Dagens smartphone är långt ifrån begränsad till att enbart ringa och ta emot samtal såsom de första mobiltelefonerna. En enda enhet är allt som krävs för att sköta sina bankärenden, jobba, streama underhållning, spela spel, lära sig språk och mycket mer. Det återstår att se hur framtidens smartphones kommer att lyckas återuppfinna sig själva.

TV – från linjärt till streaming

De senaste åren har det linjära Tv-tittandet rasat till förmån för streamat innehåll som tittaren själv kan anpassa och dessutom bestämma när han eller hon vill titta på. Även om formerna för Tv-tittandet förändrats är teven fortfarande en av de främsta apparaterna i de svenska hushållen. De första reguljära sändningarna i Sverige ägde rum år 1956. Tekniken som ligger bakom teven går dock ännu längre tillbaka i tiden till år 1884 när den tyske studenten Paul Nipkow fick patent på en teknik för att överföra bilder som elektrisk signal. Sedan dess har teven hängt med i utvecklingen från kabel- och satellitteve på det glada 80-talet till 90-talets HD-tv. I början av 2000-talet började plattskärmar dyka upp hos leverantörerna och 2007 upphörde det analoga marknätet som Tv-kanalerna tidigare förlitat sig på för sina sändningar. Idag sänds teve med hjälp av digitala sändningar med större kapacitet och mer sofistikerad teknik.

 

Related Posts