Hem » Hur många människor finns det i världen 2022?

Hur många människor finns det i världen 2022?

by Jens Engblom

Världsbefolkningen har ökat ganska konstant år efter år, men den har minskat på senare tid på grund av ett antal faktorer. Fertilitetstal, urbanisering och pandemier har alla spelat en roll för den globala befolkningstillväxten, och klimatförändringarna kan också komma att påverka befolkningstrenderna i framtiden. Men hur många människor finns det i världen i dag? Hur många människor finns det i världen 2022? Vi har samlat alla aktuella uppgifter om detta här:

Hur har befolkningsmängden ändrats under åren?

Hittills år 2022 finns det 7 941 445 421 människor i världen. Det har skett en befolkningstillväxt på cirka 24,2 miljoner människor hittills under 2022 jämfört med 2021.

Så hur många människor har det funnits i världen under senaste decennierna?

  •  2020: 7,86 miljarder
  •  2018: 7,60 miljarder
  •  2016: 7,43 miljarder
  •  2014: 7,26 miljarder
  •  2012: 7,09 miljarder

För att ta reda på frågan Hur många människor finns det i världen just nu? kan man googla olika räknare som uppdateras ständigt.

Så ser mänsklighetens framtid ut

Hur många människor finns det i hela världen i framtiden? Världsbefolkningen har växt långsammare än någonsin sedan 1950. Enligt de senaste prognoserna från FN kan världens befolkning öka till cirka 8,5 miljarder år 2030 och 9,7 miljarder år 2050. Den beräknas nå en topp på cirka 10,4 miljarder människor under 2080-talet och ligga kvar på den nivån fram till 2100.

Det har också konstaterats att fertiliteten har sjunkit markant under de senaste decennierna för många länder. I dag lever två tredjedelar av världens befolkning i ett land eller område där fertiliteten under livstiden är lägre än 2,1 födslar per kvinna. Det är ungefär den nivå som krävs för nolltillväxt på lång sikt för en befolkning med låg dödlighet. Befolkningen i 61 länder eller områden beräknas minska med 1 procent eller mer mellan 2022 och 2050 på grund av fortsatt låga fertilitetsnivåer och, i vissa fall, förhöjda utvandringsnivåer.

 

Related Posts