Hem » Är Sverige med i Nato?

Är Sverige med i Nato?

by Jens Engblom

I juni planerar Sveriges statsminister Magdalena Andersson att gå med i Nato då Finland också indikerar en önskan om att ansluta sig till den västliga alliansen efter Rysslands invasion av Ukraina.

Svenska socialdemokrater har fattat ett beslut i ”NATO-frågan”, med hänvisning till partimedlemmar som berättade att målet är att lämna in sin ansökan vid NATO-mötet i Madrid den 29 juni. Minst sjuttiofem procent av lagstiftarna måste gå med på att finansiera ett givet förslag.

Säkerhetslandskapet har helt förändrats.

Magdalena Andersson NATO

Rysslands väpnade attack är en attack mot varje lands rätt att välja sin egen framtid, inte bara mot Ukraina.
Detta utgör ett hot mot världsfreden och säkerheten.
Som ett resultat av detta har EU, Sverige och många andra länder beslutat att stödja Ukraina.

Rysslandssanktioner, stöd till Ukraina och att stärka Sverige är alla en del av de steg som den svenska regeringen har tagit.
Europeiska unionen och dess allierade har snabbt och kraftfullt reagerat genom att införa stränga sanktioner mot Ryssland och dess ledare

Nato

The North Atlantic Treaty Organisation, även känd som NATO förkortat, är en militär allians av 30 europeiska och nordamerikanska länder.

Natos uppdrag

Natos uppdrag är att främja och skydda nationell säkerhet bland dess medlemsländer. När Nordatlantiska fördraget undertecknades den 4 april 1949 och trädde i kraft den 24 augusti 1949 var det känt som Atlantfördraget. Ett väpnat angrepp på någon av medlemsstaterna i Europa eller Nordamerika ska betraktas som ett angrepp på dem alla och att en angripen medlemsstat ska få hjälp av andra medlemmar. Den viktigaste delen av samarbetet är det kollektiva försvaret. Det finns 30 länder som utgör medlemskapet i denna organisation.

Nato länder

 • Albanien
 • Belgien
 • Bulgarien
 • Kanada
 • Kroatien
 • Denmark
 • Estland
 • Frankrike
 • Tyskland
 • Grekland
 • Ungern
 • Island
 • Italien
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Montenegro
 • Nederländerna
 • Nord makedonien
 • Norge
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovakien
 • Slovenien
 • Spanien
 • Turkiet
 • Stor Britannien
 • USA

Related Posts