Hem » Kikarsikte – Så väljer du rätt sikte för ditt jaktvapen

Kikarsikte – Så väljer du rätt sikte för ditt jaktvapen

by Jens Engblom

Att välja rätt kikarsikte på ditt jaktvapen är nästan lika viktigt som att välja rätt vapen för jakten. Valet av ett kikarsikte är heller inte så enkelt som det låter. Det hela bygger på vilket avstånd du har till det du ska skjuta och en rad andra faktorer.

Här ska vi reda ut vad det är du ska se till i valet av ett bra kikarsikte. Möjligheten finns också att du kan behöva ett flertal olika sikten för olika typer av jakt och olika vapen.

På så sätt hoppas vi du kan finna vägen till rätt kikarsikten till dina jaktvapen. Tänk på att du behöver ett vapenskåp för förvaring av gevär och dylikt.

Viktigt vid valet av kikarsikte

För det första finns det några inledande frågor du ska ställa till dig själv. Nedan ser du de fyra viktigaste frågorna:

  • Sker jakten under dag eller nattetid?
  • Vad är det du ska jaga?
  • Vilka avstånd kommer det att vara till målet?
  • Hur mycket är du villig att betala?

På det stora hela är det alltid så att ett kikarsiktes kvalitet speglas av det pris du måste betala. Därav är det mycket viktigt att du ställer alla de viktiga frågorna. Här finns chansen att du inte behöver köpa den som är dyrast.

Det vanliga är att det idag finns kikarsikten som kan hantera stora skillnader gällande förstoring. Naturligtvis kan det många gånger vara ett plus, men det behöver inte alls betyda att du får det bästa siktet för din jakt.

En av de största skillnaderna som finns med valet av kikarsikte, är om du ska välja ett som ligger i första bildplanet eller i andra bildplanet.

Kikarsikte i första bildplanet

Ett sikte i första bildplanet kallas även för medförstorande. Rent direkt innebär det att det riktmedel som finns ändrar storlek beroende på vilken förstoring du använder. På så sätt får du ett större och grövre riktmedel vid kraftigare förstoring.

Kikarsikte i andra bildplanet

När du väljer ett kikarsikte i andra bildplanet, betyder det att du väljer ett som är icke medförstorande. Det betyder då att du fritt kan ställa in olika förstoring i siktet utan att storleken på ditt riktmedel förändras.

Val av förstoring på kikarsikte

Något du ska tänka på vid valet av kikarsikte är att ljusegenskaperna är direkt kopplade till den förstoringsgrad du använder. Om du exempelvis vill ha optimal funktion vid dåligt väder eller dåligt ljus.

Ja, då blir resultatet att du ska ha ett kikarsikte som har en objektivdiameter som är 7 gånger större än den maximala förstoringsgraden. Det här är dock saker som du har lärt dig under din jägarexamen. Vi vill bara trycka på vikten av att tänka på alla faktorer.

När du ska jaga i mörker

Något som kan vara mycket bra att tänka på är att du idag kan använda ett och samma kikarsikte för jakt i både dagsljus och mörker. I det fallet ska du välja det som vi kallar mörkersikte.

Här har de inbyggt ljus som gör att du kan få en mycket bra bild även i kolsvarta miljöer.

Related Posts