Hem » Hur många länder finns det?
countries

Hur många länder finns det?

by Jens Engblom

Att kunna lite geografi är väldigt användbart, inte bara när du går i skolan. Att ha en grundförståelse inom geografi hjälper dig att förstå omvärlden bättre och att bättre kunna navigera i världen. Du behöver inte kunna alla länder och deras huvudstäder, flaggor och nationalrätter. Men att veta hur många världsdelar det finns och ungefär vilka länder som tillhör vilken världsdel hör till allmänbildningen. 

Det finns sju världsdelar och de är: Afrika, Asien, Europa, Nordamerika, Sydamerika, Oceanien och Antarktis. 

Hur många länder finns det, då?  Eftersom det ligger mycket politik bakom när en stat klassas som land räknas världens länder på lite olika sätt. Man brukar säga att det finns mellan 195 och 246 länder i världen. Beroende på hur man räknar och vad man klassar som ett land. 

Hur många länder finns det i världen?

Hur många länder finns det i Europa? I Europa finns det 45 länder och du kan säkert flera av dem. Sverige är ett av Europas länder, precis som våra grannländer. Europa kan också delas in i fler smådelar, som exempelvis Norden, Balkan och Östeuropa. Här är det viktigt att hålla isär begreppen och hålla tungan rätt i mun. För vissa länder är det mycket viktigt att omnämnas korrekt, eftersom de har en svår och krigskantad historia. 

Hur många länder finns det i Afrika? Afrika är nog den världsdel som oftast felklassificeras. Många benämner Afrika som ett land och tror att hela världsdelen har samma religion, styrsätt och ekonomi. I verkligheten består Afrika av 54 länder och åtta autonoma regioner. Afrika är jordens näst största kontinent, både till area och folkmängd. Störst är Asien.

Related Posts